Icon1

تصویر چیست

تصویر چیست؟

واژه «تصویر» (image در زبان های انگلیسی و فرانسه) چنان کاربردهای گسترده و گوناگونی دارد که ارائه تعریفی ساده و جامع، دشوار می نماید. بین اشکال گوناگون طراح ها، عکس ها، نقاشی ها، آرم ها و نشان های تبلیغاتی و خط و زبان های تصویری یا تصویر های ذهنی، چه وجه مشترکی وجود دارد؟ آیا تعجب آور نیست که با وجود این تنوع گسترده درک کم و بیش مشترکی از انواع مفاهیم آن مشاهده می شود؟ از واژه تصویر پی می بریم که به چیزی مرئی یا نامرئی دلالت می کند که حالتی تصویری دارد، واقعی یا خیالی است، آفریده کسی است یا بازشناخته اوت.

یکی از قدیمی ترین تعریف های تصویر از افلاطون است: «نخست سایه ها و سپس بازتاب هایی را که می توان بر سطح آب یا بر سطح اشیای نیمه براق، صیقلی یا درخشان مشاهده کرد و تمام این جنس بازنمایی ها را تصویر می نامم.»

پس با این تعریف تصویر عبارت است از آنچه در آینه، یا آنچه با فرایند های بازنمایی آیینه، بازتاب می یابد. بنابراین تصویر چیزی ثانوی است که انعکاس یا بازنمای «حقیقت» یا «واقعیت» دیگری است.

در نظریه های شناخت، تصویر مبنایی است که فرایند انتزاع و تجرید، یعنی شکل گیری مفاهیم و سپس تفکر را امکان پذیر می سازد. تصویر اشیا و پدیده ها در ادراک حسی و حافظه تصویری یا دیداری سبب بازشناسی محیط پیرامون می شود و در فرایند شناخت، نقش بسیار مهمی دارد.

از سوی دیگر، تصویر ذهنی در غیاب اشیا یا پدیده ها نیز در ذهن حضور دارد و در فعالیت های روانی، تخیل و عواطف، بیشترین سهم را ایفا می کند.

بسیاری از بیماری های روانی با دیدن تصاویر همراه است. توهم تصویری بیمار گونه با مشاهده تصاویر ذهنی هولناک و دلهره آور آغاز می شود و به آشفتگی ها و اختلالات خفیف یا شدید سیستم عصبی و تفکر می انجامد. داروها و مواد توهم زا نیز با هجوم تصاویر در ذهن مصرف کننده، رابطه او را با واقعیت محیط اطراف خود ضعیف یا قطع می کند.

تخیل، تصور و تجسم که در آفرینندگی هنری نقش بسیار حساسی دارند، اساسا به بازنمایی تصویری پیوسته اند. طرح اولیه هنرمندان اغلب به صورت تصویری در ذهنشان مجسم می شود. بسیاری از هنرمندان یا حتی دانشمندان گزارش داده اند که تمام اثر یا نظریه خود را به طور کامل در رویا یا تخیل خود «دیده اند» و سپس زمان درازی را برای پرداخت جزئیات یا محاسبات لازم سپری کرده اند.

منشا هنر در سیر تکامل جوامع بشری را به دلیل نقاشی ها و اشکال منقوش در غارهای متعدد سراسر جهان به دوره های غارنشینی انسان های ماقبل تاریخ نسبت می دهند. به علاوه تصویر را نخستین وسیله ارتباطی میان انسان ها دانسته اند. این وسیله ارتباطی در شکل تکامل یافته تر خود به خط تصویری یا تصویر نگاری انجامیده است که در تکامل جوامع بشری و انتقال تجربه و اندیشه بسیار حایز اهمیت است.

در دنیای امروز، رایانه ها به مفهوم تصویر، بعدی تازه داده اند. تصویر سه بعدی و واقعیت مجازی، در حال خلق فضایی تازه است که به فضای رایانه ای یا cyberspace مشهور شده است. اکنون به کمک ابزار و وسائل گوناگون از جمله لیزر، اشیا و فضاهایی خلق می شود که از لحاظ تاثیرگزاری، نه تنها مشابه اشیا و فضاهای واقعی است، بلکه در بیشتر موارد به کاربر، قدرت دخالت و کنش متقابل در «دنیای مجازی» خلق شده را می دهد.

به طور خلاصه با توجه به آنچه گفته شد، می توان دریافت که جنبه بصری تصویر در تمام انواع کاربرد ها و مفهوم های متنوع آن، اصلی ترین خصیصه مشترک آن هاست.

شاخه های عکاسی

انواع لوگو و اهمیت آن برای سازمان ها

تصویر چیست؟ مفهوم تصویر در طول تاریخ | تصاویر ذهنی و عینی - 5.0 out of 5 based on 6 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
{loadposition:social}
فروش دامنه